Публічна інформація

Структура 2022-2023 н.р.

Перший семестр з 01 вересня до 23 грудня 2022 року
Другий семестр з 09 січня до 30 червня 2023 року
Осінні канікули з 31 жовтня до 06 листопада 2022 року
Зимові канікули з 24 грудня 2022 року до 27 січня 2023 року
Весняні канікули з 27 березня до 02 квітня 2023 року

Дозвільні документи


Звітність


Нормативні документи


Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється відповідно до наказів МОН України:

– від 23 квітня 2019 року № 536 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 року за № 547/33518 “Про затверждення Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти”

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0547-19/print

– наказу МОН України від  20.08.2018 № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій Українській школі»

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/924.pdf

2-4 класи-наказу МОН України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222»

https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/52077/

-5-10 класи – наказу МОН України від 21.08.2013р. № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»;

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/

11 класи- наказу МОН України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11

– від 27 серпня 2019 року № 1154 “Про затверждення методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу”

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65481/

– від 12 січня 2016 року № 8 ( у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року № 184/28314 “Про затверження Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0852-19

– від 05 травня 2008 року № 371 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти”

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2357/


Загальна інформація про заклад освіти

Мова освітнього процесу – українська

Потужність школи

Потужність :  524

Наповнюваність закладу : 117%

Кількість класів : 21

Кількість здобувачів освіти : 534

Початкова школа ( 1 – 4 класи )

Кількість класів : 6

Кількість здобувачів освіти : 165

Основна школа ( 5 – 9 класи )

Кількість класів : 10

Кількість здобувачів освіти : 255

Старша школа ( 10 – 11 класи )

Кількість класів : 5

Кількість здобувачів освіти : 114

Групи продовженого дня

Кількість груп : 6

Кількість дітей : 120

Кількість вихователів : 4