2 А клас

Завдання з англійської мови:
16.09

1. Вивчаємо запитання “What’s this?” (“Що це?) та відповідь “It’s a…”(Це…) за переглядом мультику:

2. Виконуємо інтерактивні вправи:

3. Grammar Friends Ex.1, p.8.
17.09
1. Вивчаємо голосні в англійській мові (a,e,i,o,u) за допомогою пісеньки

2. Пригадуємо та називаємо слова, що починаються на голосні:

apple (a)
elephant (e)
insect (i)
octopus (o)
umbrella (u)
3. Вивчаємо артиклі a (вживаємо, якщо слово починається з приголосної) та an ( вживаємо, якщо слово починається з голосної) за допомогою пісеньки:

4. Виконуємо інтерактивні вправи:

Grammar Friends pp. 9-11.
18.09
1. Повторюємо літери та відповідні їм звуки (CB p. 11)

2. WB p. 11

Інформаційні технології.