Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників 2022-2023 н.р.

Переглянути

Переглянути

23.03.22 відбулося засідання атестаційної комісії І рівня. За результатами роботи комісії, педагогічних працівників атестовано відповідно до поданих заяв. Вчителям встановлено новий тарифний розряд і порушено клопотання щодо присвоєння кваліфікаційної категорії.

Перелік законодавчо-нормативних документів
щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників
(2021/2022 навчальний рік)

Закони України:

· «Про освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text )

· «Про повну загальну середню освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text )

· «Про дошкільну освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text )

· «Про позашкільну освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14#Text )

Постанови Кабінету Міністрів України:

· від 14.06.2000 № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» (із змінами)

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF#Text)

· від 23.12.2015 №1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» (із змінами)

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2015-%D0%BF#Text)

· від 27.12.2018 № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» (із змінами)

· https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1190-2018-%D0%BF#Text

· від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (із змінами)

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text ;

(https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65634/ )

· від 24.12.2019 № 1094 «Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2019-%D0%BF#Text)

· від 19.02.2020 № 113 «Про встановлення доплати педагогічним працівникам за успішне проходження сертифікації» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-2020-%D0%BF#Text )

Накази Міністерства освіти і науки України:

· від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (із змінами)) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text);

· від 20.12.2011 №1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.01. 2012 р. за N 14/20327 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0014-12#Text)

· від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1417-13#Text)

· від 26.12.2019 № 1634 «Про деякі питання проведення сертифікації в 2020 році» ( https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/69335/ )

Листи Міністерства освіти і науки України:

· від 04.11.2019№ 1/9-683 «Щодо підвищення кваліфікаціїта атестації педагогічних працівників» (http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/66556/)

· від 19.12.2019 № 1/9-772 «Щодо результатів сертифікації вчителів початкових класів у 2019 році» (https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/68929/ )

· від 04.03.2020 № 1/9-141 «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» (https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/71473/)

· від 15.12.2020 1/9-690 «Щодо атестації вчителів початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію» (https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/78156/ )