Публічна інформація

Дозвільні документи


Звітність


Нормативні документи

Мова освітнього процесу – українська


Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Оцінювання здобувачів освіти здійснюється відповідно до:

1 класи – наказу МОН України від  20.08.2018 № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій Українській школі»

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/924.pdf

2-4 класи-наказу МОН України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222»

https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/52077/

-5-10 класи – наказу МОН України від 21.08.2013р. № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»;

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/

11 класи- наказу МОН України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11

Потужність школи

Потужність :  524

Наповнюваність закладу : 117%

Кількість класів : 25

Кількість здобувачів освіти : 614

Початкова школа ( 1 – 4 класи )

Кількість класів : 10

Кількість здобувачів освіти : 279

Основна школа ( 5 – 9 класи )

Кількість класів : 11

Кількість здобувачів освіти : 260

Старша школа ( 10 – 11 класи )

Кількість класів : 4

Кількість здобувачів освіти : 75

Групи продовженого дня

Кількість груп : 6

Кількість дітей : 180

Кількість вихователів : 6