Прийом до першого класу

Шановні батьки першокласників!

Запрошуємо Вас на конференцію “Організація освітнього процесу в перших класах у 2019-2020 навчальному році”, яка відбудеться 11.06.2019 о 18.00 в закладі освіти.

Список зарахованих дітей до 1 класу на 2019-2020 навчального року


Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році

Правила зарахування

Прийом документів для зарахування до 1-х класів відбувається з 04.04.2019 по 31.05.2019 . Записатися на прийом до директора школи можна за телефоном +38 (044) 483 31 18. Для вступу потрібно надати всі необхідні документи для зарахування до школи (при собі мати документ, що засвідчує особу батьків, або осіб, які їх замінюють)

 • заява батьків
 • копія свідоцтва про народження
 • оригінал медичної довідки 086-1/0

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з документів за вибором особи, яка подає заяву:

 • Паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників.
 • Довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з ії батьків чи законних представників) за формою згідно додатком 13 до правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 М9207 (Офіційний вісник України, 2016 – Ме 28 ст.1108).
 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 М2509 (Офіційний вісник України, 2014 – Ма 81 ст.2296; 2015 -Мв 70 ст.2312, 2016 – 346, ст. 1669).
 • Документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо).
 • Рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання.
 • Документ, що засвідчує користування житлом (договір найму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку.
 • Довідка про проходження військової служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою) Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 М9207.
 • Акт обстеження умов проживання за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 Ме 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини ” (Офіційний вісник України, 2008 – “276, ст.2561).
 • Інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Територія обслуговування

 • вул. Січових Стрільців – 84, 91, 93, 103/105, 103, (від вул. Студентської до пл. Лук’янівської)
 • вул. Глібова – вся
 • вул. Котарбінського Вільгельма – вся
 • вул. Коперніка – вся
 • вул. Молдовська – 5, 5-а, 3, 3-а
 • вул.Довнар-Запольського Митрофана – 2/20, 4, 4-а, 4-6 (від вул. Молдовської до вул. Коперніка парні номери)
 • вул. Студентська – вся
 • вул. Пилипівська – вся
 • пров. Пилипівський – весь
 • вул. Глибочицька – 13, 32-а, 32-6, 32-в (всі будинки в межах Шевченківського району)
 • пров. Глибочицький – весь
 • вул. Бердичівська – вся
 • вул. Дончука Василя- вся
 • вул. Дмитрівська – 75
 • вул. Шолуденка – 31-а, 27/16 в.ч., 29 (від вул. Рибалка Маршала до вул.Коперніка всі номери)
 • вул.Чорновола – 2,8,10,12
 • вул.Андрющенка – 6-г, 6-д
 • вул. Полтавська – 10, 12, 13
 • вул. Глібова – вся
 • вул. Котарбінського Вільгельма – вся
 • вул. Коперніка – вся
 • вул. Молдовська – 5, 5-а, 3, 3-а
 • вул. Довнар-Запольського Митрофана – 2/20, 4, 4-а, 4-6 (від вул. Молдовської до вул. Коперніка парні номери)
 • вул. Студентська – вся
 • вул. Пилипівська – вся
 • пров. Пилипівський – весь
 • вул. Глибочицька – 13, 32-а, 32-6, 32-в (всі будинки в межах Шевченківського району)
 • пров. Глибочицький – весь
 • вул. Бердичівська – вся
 • вул. Дончука Василя- вся
 • вул. Дмитрівська – 75
 • вул. Шолуденка – 31-а, 27/16 в.ч., 29 (від вул. Рибалка Маршала до вул.Коперніка всі номери)
 • вул.Чорновола – 2,8,10,12
 • вул. Андрющенка – 6-г, 6-д
 • вул. Полтавська – 10, 12, 13

Якщо Ви бажаєте відвідувати школу, закріплену не за вашим місцем проживання, потрібно залишити заяву на вільні місця в обраному закдаді освіти.

Заяву до школи на вільні місця подають всі бажаючі незалежно від місця проживання (іншого району/міста).

Якщо кількість заяв перевищить кількість наявних вільних місць, педагогічна рада школи прийматиме рішення щодо способу їх заміщення, про що Ви дізнаєтесь в обраній Вами школі.


Під час прийому дітей ми керуємося наступними законами та документами:

I. Конституція України (стаття 53)

 • Кожен має право на освіту.
 • Повна загальна середня освіта є обов᾽язковою.
 • Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах…»

II. Закон України «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017р. Набрання чинності 28.09.2017р.)

1. Стаття 12.п.4.«Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.»

2. Стаття 13.п.1. «Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.»

«Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у держаному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти».

III. Закон України «Про загальну середню освіту» (ст.18)

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

3. Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.Лист МОН № 1/9-227 від 05.04.19 року